เรียน       พนักงาน PHR Staff


           ท่านจะยังสามารถเข้าใช้งาน ผ่านเว็บไซต์นี้ ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น

หลังจากนั้น ทางบริษัทจะเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์ใหม่

วิธีการเข้าใช้งานทางเวปไซต์

  1. เข้าที่ www.progresshr.co.th
  2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ
  3. เลือกเข้าสู่ระบบตามสถานะผู้ใช้งาน ให้คลิกที่ “PHR Staff”
  4. กรอกรหัสผู้ใช้ ให้ใส่ รหัสพนักงาน 5 หลัก
  5. รหัสผ่าน ให้ใส่ วันเดือนปีเกิด  9 หลัก (DDMMMYYYY) :
    วัน 2 หลัก เดือนเป็นอักษรย่อเดือนในภาษาอังกฤษตัวเล็ก 3 ตัว ปีเกิด  เป็น ค.ศ.
    ตัวอย่าง เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2535 รหัสผ่านคือ 02mar1992

                      หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการเข้าใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ E-Mail : webmaster@progresshr.co.th

 

เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ | เข้าสู่เว็บไซต์เดิม