แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตรวจสอบการส่งเอกสาร(จนท.ปฏิบัติการ-เลขาฯ)
แบบฟอร์มต่าง ๆ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

สวัสดิการและบริการต่างๆ

จรรยาบรรณของพนักงาน

วันหยุดประจำปี 2558

วันหยุดพิเศษวันที่4 พ.ค. 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังต่อไปนี้  

 เอกสารดาวน์โหลด
 ใบขออนุญาตออกนอกสถานที่/ใบแก้ไขเวลาทำงาน 
 ใบลงเวลาทำงาน 
 ใบขอทำงานล่วงเวลา 
 ใบคำขอหนังสือรับรอง 
 ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(แบบฟอร์มใหม่) 
 ใบลาออกกองทุนฯ 
 ใบลา 
 ใบลาออก 
 ใบขอสลิปเงินเดือน 
 ใบสมัครงาน 
 สปส9-02 

**   ถ้าหากไม่สามารถเปิดเอกสารได้ ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมดังข้างล่างนี้

            

ติดต่อบริษัท

โทร 02-270-1070 - 8   กด 5


โทรสาร 02-270-1068

  

 

 
 
 
xxxxxxx
บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด